Printer Friendly Version Овера докумената @ 18 September 2012 01:34 PM

 

Давање овлашћења, овера потписа и фотокопије

 

Легализација јавних исправа за употребу у иностранству

 

 

За додатна обавештења, молимо обратите се Генералном конзулату.