Printer Friendly Version Држављанство @ 18 September 2012 01:34 PM

Питања држављанства регулисана су Законом о држављанству Републике Србије и Законом о изменама Закона о држављанству Републике Србије.


КАКО СТИЧЕТЕ ДРЖАВЉАНСТВО РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

I Стицање држављанства пореклом

II Стицање држављанства пријемом

Захтев за пријем у држављанство Републике Србије по члану 23. став 1 i 3 Закона о држављанству Републике Србије може поднети пунолетно лице, држављанин Босне и Херцеговине  Генералном конзулату Републике Србије у Мостару, адреса улица Конак број 5 сваким радним даном од 09.00 до 13.00 часова.

Уз захтев за пријем у дружављанство Републике Србије потребно је приложити следећа документа: 

1. Извод из МК рођених из места рођења, не старији од шест месеци

2. Уверење о држављанству БиХ, не старије од шест месеци

3. Извод из МК венчаних,  за лица у браку, не старији од шест месеци

4. Фотокопију личне карте или пасоша, оргинал понети на увид

5. За ђаке и студенте потребна је потврда о редовном школовању.

Обавезно је присуство свих лица у ГК РС Мостар, која подносе захтев, осим деце млађе од 14 година.

III Држављанин Републике Србије можете постати, под одређеним условима, уписом у евиденције држављана Србије

КАКО ПРЕСТАЈЕ ДРЖАВЉАНСТВО РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Престанак држављанства Републике Србије отпустом

Престанак држављанства одрицањем

ОТПУШТЕНИ СТЕ ИЗ ДРЖАВЉАНСТВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, А ЖЕЛИТЕ ДА ГА ПОНОВО СТЕКНЕТЕ

НЕМАТЕ РЕГУЛИСАН ДРЖАВЉАНСКИ СТАТУС

ГДЕ ПРЕДАЈЕТЕ ЗАХТЕВ И КО ОДЛУЧУЈЕ
 

 

За додатна обавештења, молимо обратите се Генералном конзулату.