Printer Friendly Version Overa dokumenata @ 19 September 2012 10:11 AM

 

Davanje ovlašÄ‡enja, overa potpisa i fotokopije

 

Legalizacija javnih isprava za upotrebu u inostranstvu

 

 

Za dodatna obaveštenja, molimo obratite se Generalnom konzulatu.