Printer Friendly Version Državljanstvo @ 19 September 2012 10:12 AM

Pitanja državljanstva regulisana su Zakonom o državljanstvu Republike Srbije i Zakonom o izmenama Zakona o državljanstvu Republike Srbije.


KAKO STIČETE DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE

I Sticanje državljanstva poreklom

II Sticanje državljanstva prijemom

Zahtev za prijem u državljanstvo Republike Srbije po članu 23. stav 1 i 3 Zakona o državljanstvu Republike Srbije može podneti punoletno lice, državljanin Bosne i Hercegovine Generalnom konzulatu Republike Srbije u Mostaru, adresa ulica Konak broj 5 svakim radnim danom od 09.00 do 13.00 časova.

Uz zahtev za prijem u državljanstvo Republike Srbije potrebno je priložiti sledeća dokumenta:

1. Izvod iz MK rođenih iz mesta raođenja, ne stariji od šest meseci

2. Uverenje o državljanstvu BiH, ne starije od šest meseci

3. Izvod iz MK venčanih, za lica u braku, ne starije od šest meseci

4. Fotokopiju lične karte ili pasoša, orginal poneti na uvid

5. za đake i studente potrebna je potvrda o redovnom školovanju.

Obavezno je prisustvo svih lica u GK RS Mostar, koja podnose zahtev, osim dece mlađe od 14 godina.

III Državljanin Republike Srbije možete postati, pod određenim uslovima, upisom u evidencije državljana Srbije

KAKO PRESTAJE DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE

Prestanak državljanstva Republike Srbije otpustom

Prestanak državljanstva odricanjem

OTPUŠTENI STE IZ DRŽAVLJANSTVA REPUBLIKE SRBIJE, A ŽELITE DA GA PONOVO STEKNETE

NEMATE REGULISAN DRŽAVLJANSKI STATUS

GDE PREDAJETE ZAHTEV I KO ODLUČUJE
 

 

Za dodatna obaveštenja, molimo obratite se Generalnom konzulatu.