Printer Friendly Version О Б А В Е Ш Т Е Њ Е @ 23 January 2015 02:14 PM

О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е

 

Уз захтев за пријем у држављанство Републике Србије по члану 23. став 1 Закона о држављанству Републике Србије


прилажу се следећа документа:

- оригинални извод из МКР (за особе рођене ван територије БИХ, извод из МКР прибавити из места рођења), не старији од шест месеци, са једном фотокопијом (без овере);
- оригинално уверење о држављанству БиХ не старије од шест месеци са једном фотокопијом (без овере);
- оригинални извод из МКВ не старији од шест месеци, са једном фотокопијом, (уколико захтев за пријем у држављанство подносе оба супружника, неопходно приложити два оригинална извода из МКВ са једном фотокопијом, без овере);
- две фотокопије идентификацоног документа, лична карта или путна исправа, оригинал на увид (без овере);

1. Приликом подношења захтева, неопходно присуство деце старије од 14 година, ради давања писмене изјаве.
2. Уколико један од родитеља не поднесе захтев за пријем у држављанство Р. Србије, неопходно је његово присуство ради давања писмене сагласности за дете/децу, која подносе захтев за пријем, уз обавезу показивања важеће ЛК или ПИ.

НАПОМЕНА:
Ради убрзавања поступка добијања двојног држављанства (Р. Србије), неопходно да странка приликом попуњавања (нових) образаца МУП Р. Србије за пријем у држављанство Р. Србије, прибави/приложи ЈМБГ за оба родитеља, уколико исти поседује.