Printer Friendly Version Обавештење о упису у матичне књиге рођених Републике Србије за лица којима су изводи из матичне књиге рођених издати од стране бивших република СФРЈ @ 19 November 2018 12:11 PM

Обавештавају се држављани Републике Србије који су рођени на територији бивших република СФРЈ, а који нису уписани у матичне књиге Републике Србије, да без одлагања покрену одговарајуће управне поступке, из надлежности Министарства за државну управу и локалну самоуправу Р. Србије и да изврше упис у матичне књиге Републике Србије.

Уколико држављани Републике Србије који су рођени на територији бивших република СФРЈ, а нису уписани у матичне књиге Р. Србије не изврше упис, приликом подношења захтева за издавање путних исправа МУП Р. Србије ће захтевати допуну захтева и странке неће бити у могућности да прибаве нове путне исправе уколико буду прилагали изводе из матичне књиге рођених које су издали органи из бивше СФРЈ.