Printer Friendly Version Обавештење о конкурсима за суфинансирање @ 15 April 2020 12:00 PM

Имајући у виду ситуацију са епидемијом коронавируса Covid 19, те утицаја на редовне процедуре у вези са спровођењем конкурсних активности, обавештавамо да у датим околностима Министарство спољних послова Републике Србије неће бити у могућности да спроведе раније одлуке о расписивању Конкурса за суфинансирање пројеката који својим квалитетом доприносе очувању и јачању веза матичне државе и дијаспоре, као и Конкурса за суфинансирање пројеката који својим квалитетом доприносе очувању и јачању веза матичне државе и Срба у региону.

Информације у вези са расписивањем нових конкурса за суфинансирање пројеката биће доступне и упућене благовремено.