Printer Friendly Version Putne isprave @ 13 September 2021 03:10 PM

Za vreme boravka u inostranstvu, putna isprava služi njenom imaocu za dokazivanje identiteta i kao dokaz o državljanstvu Republike Srbije. Putnu ispravu sme da koristi samo lice na čije ime je izdata.

Molimo da putne isprave za vreme boravka u inostranstvu čuvate. U slučaju gubitka ili oštećenja obratite se najbližem diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Srbije.

U Generalnom kozulatu Republike Srbije u Mostaru se izdaju biometrijski pasoši. Informacije o tome šta je potrebno za izdavanje biometrijskog pasoša Republike Srbije možete potražiti OVDE.

Za dodatna obaveštenja, molimo obratite se Generalnom konzulatu. Verzija za štampu