| |     ћирилица | english  
Naslovna
Posetite Srbiju
SIEPA

 

   
 
Kontakt

 

Radno vreme
Ponedeljak - petak: 08.30 – 16.30 časova
Konzularno odeljenje (rad sa strankama): 09:00 - 13:00 časova

Praznici

Adresa
Ulica Konak br.5
88000 MOSTAR
BOSNA I HERCEGOVINA

Telefon: + 387 36 556-001 Lokacija/Mapa
Faks:     + 387 36 552-418 Konzularna nadležnost
E-mail: gk.mostar@mfa.rs Počasni konzuli
Veb sajt: http://www.mostar.mfa.gov.rs  

 


 
 
 
Obaveštenje o donošenju Odluke o ukidanju viza za ulazak u Republiku Srbiju za državljane Republike Burundi, nosioce svih pasoša

     Vlada Republike Srbije donela je odluku o ukidanju viza za državljane Republike Burundi, nosioce svih pasoša, prema kojoj oni mogu da ulaze, tranzitiraju i borave na teritoriji R. Srbije do trideset (30) dana od dana ulaska u R. Srbiju, u periodu od godinu dana. Odluka stupa na snagu 2. juna 2018. godine.

     Državljani Republike Burundi, nosioci svih pasoša, koji žele da uđu i borave na teritoriji R. Srbije u periodu koji je duži od 30 dana, dužni su da podnesu zahtev za vizu pre ulaska na teritoriju R. Srbije.

     Ukoliko žele da uđu u R. Srbiju, a već su boravili 30 dana bez vize, od dana ulaska u R. Srbiju u periodu od godinu dana, u skladu sa Odlukom Vlade, za sledeći ulazak u R. Srbiju treba da podnesu zahtev za vizu.


Obaveštenje o donošenju Odluke o ukidanju viza za ulazak u Republiku Srbiju za državljane Republike Azerbejdžan, nosioce običnih pasoša

     Vlada Republike Srbije donela je odluku o ukidanju viza za državljane Republike Azerbejdžan, nosioce običnih pasoša, prema kojoj oni mogu da ulaze, tranzitiraju i borave na teritoriji R. Srbije najduže do devedeset (90) dana od dana ulaska u R. Srbiju, u periodu od stoosamdeset (180) dana.

    Odluka stupa na snagu 2. juna 2018. godine.


Obaveštenje o Zakonu o dopunama Zakona o državljanstvu Republike Srbije i o Zakonu o jedinstvenom matičnom broju građana

Obaveštavamo građane da su doneti Zakon o dopunama Zakona o državljanstvu Republike Srbije i Zakon o jedinstvenom matičnom broju građana (objavljeni u Službenom glasniku Republike Srbije, broj 24/2018 od 26.3.2018. godine), stupili na snagu dana 3.4.2018. godine.

Dopunama Zakona o državljanstvu, članom 3. propisano je da u državljanstvo Republike Srbije može biti primljen državljanin SFRJ ili državljanin druge republike ranije SFRJ, odnosno državljanin druge države nastale na teritoriji SFRJ, koji na dan 31. decembra 2016. godine i na dan podnošenja zahteva, ima prijavljeno prebivalište u Republici Srbiji. Zahtev za podnošenje može se podneti u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu navedenog zakona, odnosno do 3.4.2019. godine.

Više informacija možete naći na našem veb sajtu u delu Konzularne usluge


Ministarstvo spoljnih poslova
Dnevne vesti 
Saopštenja 
Foto galerija 


Narodna skupština

Predsednik Republike Srbije

Vlada Srbije

Ministarstvo spoljnih poslova