| |     latinica | english  
Насловна
Држављанство

Питања држављанства регулисана су Законом о држављанству Републике Србије и Законом о изменама Закона о држављанству Републике Србије.


КАКО СТИЧЕТЕ ДРЖАВЉАНСТВО РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

I Стицање држављанства пореклом

II Стицање држављанства пријемом

Захтев за пријем у држављанство Републике Србије по члану 23. став 1 i 3 Закона о држављанству Републике Србије може поднети пунолетно лице, држављанин Босне и Херцеговине  Генералном конзулату Републике Србије у Мостару, адреса улица Конак број 5 сваким радним даном од 09.00 до 13.00 часова.

Уз захтев за пријем у дружављанство Републике Србије потребно је приложити следећа документа: 

1. Извод из МК рођених из места рођења, не старији од шест месеци

2. Уверење о држављанству БиХ, не старије од шест месеци

3. Извод из МК венчаних,  за лица у браку, не старији од шест месеци

4. Фотокопију личне карте или пасоша, оргинал понети на увид

5. За ђаке и студенте потребна је потврда о редовном школовању.

Обавезно је присуство свих лица у ГК РС Мостар, која подносе захтев, осим деце млађе од 14 година.

III Држављанин Републике Србије можете постати, под одређеним условима, уписом у евиденције држављана Србије

КАКО ПРЕСТАЈЕ ДРЖАВЉАНСТВО РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Престанак држављанства Републике Србије отпустом

Престанак држављанства одрицањем

ОТПУШТЕНИ СТЕ ИЗ ДРЖАВЉАНСТВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, А ЖЕЛИТЕ ДА ГА ПОНОВО СТЕКНЕТЕ

НЕМАТЕ РЕГУЛИСАН ДРЖАВЉАНСКИ СТАТУС

ГДЕ ПРЕДАЈЕТЕ ЗАХТЕВ И КО ОДЛУЧУЈЕ
 

 

За додатна обавештења, молимо обратите се Генералном конзулату.


Верзија за штампу
Конзуларне услуге
ПЛАЋАЊЕ КОНЗУЛАРНЕ ТАКСЕ ГЕНЕРАЛНОМ КОНЗУЛАТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У МОСТАРУ
Прелазак државне границе Р. Србије малолетних лица
On line апликација за издавање виза Д
Путне исправе
Подношење Захтева за пријем у држављанство Републике Србије по члану 23. Закона о допунама закона о држављанству Републике Србије (Сл.гласник Републике Србије, број 24/2018 од 26.3.2018. године)
Конзуларна надлежност
УРАЂЕНЕ биометријске путне исправе
Улазак у Србију - визе
Царина
Држављанство
Статусна питања
Овера докумената
Војна обавеза
Остале конзуларне услуге
Путовања грађана Србије у иностранство
Ценовник конзуларних услуга
Формулари