| |     latinica | english  
Насловна
Подношење Захтева за пријем у држављанство Републике Србије по члану 23. Закона о допунама закона о држављанству Републике Србије (Сл.гласник Републике Србије, број 24/2018 од 26.3.2018. године)

За подношење захтева по члану 23. Закона о допунама закона о држављанству Републике Србије, потребна су следећа документа:

1. Извод из матичне књиге рођених по месту рођења, не старији од годину дана и копија извода (добија се искључиво у матичној канцеларији у месту рођења, не признају се изводи из посебних књига)

2. Извод из матичне књиге венчаних , не старији од годину дана и копија извода (добија се у матичној канцеларији у месту закључења брака). За брачне другове потребно је доставити два оригинала и две фотокопије извода)

3. Уверење о држављанству неке од држава насталих на територији СФРЈ, не старије од годину дана и копија уверења

4. Две копије личног документа са фотографијом (копије документа се не оверавају)

За пријем захтева по овом правном основу, потребно је да подносилац захтева попуни образац број 6. захтева за пријем у држављанство Републике Србије и потпише изјаву да Републику Србију сматра својом државом (формулари се добијају у Генералном конзулату).


Верзија за штампу
Конзуларне услуге
ПЛАЋАЊЕ КОНЗУЛАРНЕ ТАКСЕ ГЕНЕРАЛНОМ КОНЗУЛАТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У МОСТАРУ
Прелазак државне границе Р. Србије малолетних лица
On line апликација за издавање виза Д
Путне исправе
Подношење Захтева за пријем у држављанство Републике Србије по члану 23. Закона о допунама закона о држављанству Републике Србије (Сл.гласник Републике Србије, број 24/2018 од 26.3.2018. године)
Конзуларна надлежност
УРАЂЕНЕ биометријске путне исправе
Улазак у Србију - визе
Царина
Држављанство
Статусна питања
Овера докумената
Војна обавеза
Остале конзуларне услуге
Путовања грађана Србије у иностранство
Ценовник конзуларних услуга
Формулари